طراحی و انتخاب برج خنک کننده
30
6405

از جمله تجهیزاتی که در صنعت سیالات در موتورخانه های مختلف و در اماکن صنعتی استفاده می‌شود برج خنک کننده است. برج خنک کننده از برای خنک کردن یک سیستم به وسیله آب یا به وسیله هوا مورد استفاده قرار میگیرد. معمولا برج خنک کننده برای استفاده در مکان هایی است که از لحاظ میزان رطوبت هوا اشباع نبوده و بتواند به مقدار مورد نیاز تبخیر را صورت دهد. 

برج خنک کننده در صنایع مختلف مانند خنک کردن روغ، کند انسورها، اواپراتورها و مسایل مختلف مورد کاربرد قرار میگیرد. نحوه طراحی و انتخاب این نوع برج ها، برای هر استانداردی و برای مکان های مختلف متفاوت است. با توجه به نوع آب و هوا و همجنین میزان سرمایش مورد نیاز از برج های خنک کننده مختلف می توان استفاده کرد.

برج های خنک کننده ازنقطه نظر جهت تبادل گرما

برج های خنک کننده، از حیث اینکه جهت جریان آنها به چه صورت باشد، به دو نوع با جریان موافق و جریان مخالف تقسیم می‌شوند. هر کدام از این برج ها با توجه به مکان مورد استفاده طراحی و گزینه مناسب ارایه می گردد. 

برج های خنک کننده با جریان موافق

برج های خنک کننده با جریان موافق، به این صورت مورد کاربرد قرار میگیرند که در آنها یک پروانه در بالای برج قرار گرفته است. آب از بالا به پایین ریخته و هوا از پایین به سمت بالا حرکت می‌کند. در برج خنک کننده با جذب مقداری از رطوبت، دمای آب را پایین می آورد.