محاسبه میزان آب گرم مصرفی ساختمان 

برای محاسبه آب گرم مصرفی ساختمان که به دیگ تحمیل می‌شود باید ابتدا دما و مقدار آب گرم مصرفی تعیین گردد:

 1. دمای آب گرم مصرفی: دمای آب گرم مصرفی با توجه به نوع مصرف متفاوت است. دمای دستشویی دمایی بین 120 تا 130 درجه فارنهایت است. همچنین بعضی تجهیزات و وسایل خانگی نیازمند دمای بالاتری هستند. مانند ماشین ظرفشویی و ماشین لباسشویی که نیازمند دمای بالاتری هستند. با توجه به اینکه با بالارفتن دمای آب گرم مصرفی میزان اختلاف دما با محیط بیشتر می‌شود میزان اتلاف حرارتی نیز افزایش می‌یابد. بنابراین دمای آب گرم مصرفی نمی‌تواند از دمای خاصی بیشتر شود. هر چند در بعضی موارد صنعتی نیازمند دمای بالا هست که محدودیت دمایی اهمیت کمتری پیدا می‌کند. به طور کلی دمای آبگرم مصرفی ساختمان نباید بیشتر از 160 درجه فارنهایت باشد. دمای مورد نیاز هر کدام از مصارف ساختمان در جدول زیر آمده است. معمولا دمای ورودی به آبگرمکن درون ساختمان 60 درجه فارنهایت و دمای خروجی از آبگرمکن 140 درجه فارنهایت در نظر گرفته می‌شود.

نوع مصرف

دمای آبگرم مصرفی (F)

شیر دستشویی یا ظرفشویی

125

حمام

100-105

گاراژها (برای شستشوی اتومبیل)

75-85

شستشوی ماشین آلات صنعتی

140-160

شستشوی پشم و ابریشم

92-98

شستشوی پنبه و کتان

120-125

استخر شنا

70-80

 

 1. مقدار آبگرم مصرفی و ظرفیت آبگرمکن: برای تعیین آب گرم مورد نیاز ساختمانها جداولی توسط مهندسان تاسیسات در کشورهای اروپایی و آمریکا ارائه شده است. از آنجایی که در ایران اطلاعات جامعی در مورد میزان مصرف آب گرم ساختمان ارایه نشده است و تنوع آب و هوایی گسترده و عادات متفاوت برای مصرف آب گرم وجود دارد باید علاوه بر رجوع به کتاب‌های مرجع اروپایی و آمریکایی، تجربه و مشاهدات شخصی را نیز برای تعیین آب گرم مورد نیاز وارد کرد. این جداول میزان مصرف آبگرم را بر حسب نوع ساختمان و مقدار لازم برای هر کی از ساکنین یا وسایل بهداشتی مورد استفاده در ساختمان ارائه می‌دهند. قبل از استفاده از این جداول بهتر است با چند اصطلاح ممهم در ارتباط با آنها آشنا شویم:

ضریب تقاضا: میزان مصارفی که در جدول برای مصارف مختلف پیشنهاد می‌شود حداکثر مقداری است که در طول شبانه روز بر پایه استفاده مستمر تعیین گردیده است. ولی مشخص است که میزان مصرف در تمام طول شبانه روز یکسان نیست و در بعضی ساعات روز مصرف کمتر و در بعضی از ساعات روز بیشتر و همچنین در بعضی از ساعات روز میزان مصرف صفر است. از طرفی تمام وسایل مصرفی آب گرم به طور همزمان آغاز به کار نمی‌کنند. بنابراین طراحی میزان مصرف حداکثر با استفاده از محاسبات مربوط به آبگرم مصرفی مانند اندازه‌گذاری لوله‌ها، حجم منابع و بار حرارتی آب گرم مصرفی بر مبنای حداکثر مصرف محاسبات درستی را نتیجه نمی‌دهد. برای پی بردن به محاسبات دقیق‌تر در جدول ضریبی به نام ضریب تقاضا ارائه شده است که با ضرب کردن آن در ارقام ارائه شده برای حداکثر آب گرم مصرفی، مقدار واقعی مصرف آب گرم ساختمان مورد نظر در ساعت به دست می‌آید.

ظرفیت حرارتی آبگرمکن که عبارت است از مقدار آب که در یک ساعت توسط آبگرمکن گرم می‌شود، حداقل برابر خواهد با مقدار واقعی مصرف آبگرم ساختمان در ساعت. مقادیر حداکثر آب گرم مصرفی بر حسب نوع وسایل بهداشتی و میزان لازم برای هر نفر در ساعت، در جداول مربوطه ارائه شده است. برای دستیابی به دقت عمل بیشت، توصیه می‌گردد که همواره از جدول زیر استفاده شود.

 

ضریب ذخیره منبع

ضریب تقاضا

حداکثر مصرف آب گرم بر حسب گالن بر ساعت (GPH)

وسیله بهداشتی 

 

 

 

 

نوع ساختمان

لگن پاشویی

ماشین رختشویی

سینک رختشویی

ماشین ظرفشویی

سینک ظرف‌شویی

سینک آبدارخانه

دوش

وان حمام

دستشویی و توالت عمومی

دستشویی و توالت خصوصی

1.25

0.35

3

75

25

20

15

10

100

20

5

3

آپارتمان

1.25

0.35

3

75

25

20

15

10

100

20

-

3

منازل مسکونی

0.8

0.35

3

150

35

50-150

30

20

100

20

10

3

هتل

1

0.40

12

-

-

-

-

-

300

30

10

3

ورزشگاه

0.6

0.50

3

150

35

50-150

20

20

100

20

8

3

بیمارستان

0.9

0.30

3

150

35

50-150

20

20

200

20

80

3

کلوب

1

0.60

12

-

-

20-100

20

-

300

 

15

3

کارخانجات

2

0.30

-

-

-

-

20

20

-

-

8

3

ادارات

1

0.60

-

-

-

20-100

20

20

300

-

15

3

مدارس

1

0.4

12

100

30

50-150

20

20

200

30

10

3

خوابگاه دانشجویی

 

 

شستشو با ماشین ظرفشویی

شستشو با دست

رستوران‌ها: برای هر پرس غذا

1.25

0.3

2.5

1.5


فرمول‌های محاسباتی:

ضریب تقاضا×حداکثر مصرف آب گرم (GPH) = مقدار واقعی مصرف آب گرم

ضریب ذخیره آب گرم ×ضریب تقاضا×حداکثر مصرف آب گرم (GPH)= ظرفیت منبع آب گرم

 • به دلیل اینکه گس از مصرف 0.7 تا 0.75 آب گرم منبع، بقیه آب موجود در آن سرد می‌شود، به عنوان یک قاعده کلی، حجم منبع ذخیره‌ی آب گرم را باید بین 0.25 تا 0.3 بیش از مقدار واقعی مصرف آب گرم ساختمان در نظر گرفت، ولی این خود بستگی به یکنواخت یا غیر یکنواخت بودن مصرف آب گرم در ساختمان دارد. به عنوان مثال، در ساختمان‌هایی همچون هتل و بیمارسان که تقاضای آب گرم آنها تقریبا یکنواخت است، ضرایب ذخیره‌ی منبع را می‌توان به ترتیب تا 0.8 و 0.6 کاهش داده در عوض ظرفیت حرارتی آبگرمکن را افزایش داد.

نوع ساختمان

حداکثر آب گرم لازم برای هر نفر (GPH)

ضریب تقاضا

ضریب ذخیره منبع

منازل مسکونی

10

0.60

1.4

آپارتمان

با مخزن اختصاصی

10

0.60

1.4

با مخزن مشترک

هتل

7

0.60

1.4

ادارات

3

0.30

2

کارخانجات

5

0.40

1

مدارس

4

0.40

1

بیمارستان

15

0.15

0.6

فرمول محاسباتی:

ضریب تقاضا× حداکثر آب گرم لازم= مقدار واقعی مصرف آب گرم

ضریب ذخیره منبع × ضریب تقاضا × حداکثرذ آب گرم لازم= حجم منبع آب گرم

 • مقادیر مندرج در جدول بر پایه میزان آب گرم لازم برای لباسشویی و غیره باید به آن اضافه شود.
 • مقدار ارائه شده برای مدارس در صورتی مقرون به واقعیت خواهد بود که مصرف دوش را هم در نظر بگیریم، ولی چون اغلب مدارس ایران فاقد دوش برای دانش‌آموزان هستند بهتر است برای تعیین مقدار واقعی مصرف مدارس از جدول(1) استفاده شود.

 

ضریب ذخیره منبع: برای تعیین حجم منبع آب گرم مصرفی، ضریبی تحت عنوان ضریب ذخیره‌ی منبع در جداول 3 و 4 ارائه شده است که با ضرب کردن آن در مثدار واقعی مصرف آب گرم، حجم منبع آب گرم به دست می‌آید. موضوع قابل توجه در مورد منابع آب گرم مصرفی این است که پس از مصرف 70 تا 75 درصد آب گرم موجود در منبع، بقیه آب منبع سرد خواهد شد، بنابراین باید خجم منبع آب گرم را حدال بین 25 تا 30 درصد بیش از میزان مصرف واقعی آب گرم در نظر گرفت. عموما در صورتی که تقاضا برای آب گرم یکنواخت نباشد به منبع ذخیره بزرگتری نیاز است. در ساختمان‌هایی که تقاضا برای اب گرم تقریبا یکنواخت باشد، می‌توان منبع ذخیرهی کوچکتری اختیار کرد در عوض ظرفیت را بزرگتر در نظر گرفت، زیرا این امر باعث کاهش بار حرارتی دیگ و کوچکتر شدن اندازه‌ی سطح حراررتی آبگرمکن می‌شود. کارخانجات، دارات و مدارس معمولا دارای تقاضای ابگرم غیر یکنواخت بوده و حداکثر تقاضای آبگرم آنها در مدت زمان بسیار کوتاهی رخ می‌دهد. تقاضیای آب گرم در آپارتمان‌ها، منازل، هتل‌ها و بیمارستان‌ها معمولا از یکنواختی بیشرتی برخوردار است. لذا می‌توان ضرایب ذخیره منبع را برای هتل‌ها و بیمارستان‌‌ها به ترتیب تا 0.8 و 0.6 تقلیل داده در عوض ظرفیت حرارتی آبگرمکن را افزایش داد. در مورد منابع ذخیره‌ی آب گرم، توصیه می‌شود که در ساختمان‌های بزرگ (مثل مدارس) که برای سرایدار و خانواده‌اش نیز محل سکونتی در خود ساختمان در نظر گرفته می‌شود، منبع آب گرم جداگانه‌ای برای سرایداری محاسبه و نصب شود. همچنین بهتر است در ساختمان‌های بزرگ، مقدار محاسبه شده برای حجم آب را بیند چند منبع تقسیم نماییم تا در صورت احتیاج به تعمیر و ... ساختمان از آب گرم محروم نشود. جدول 4 را می‌توان برای محاسبه سریع و سرانگشتی حجم منبع آب گرم مورد استفاده قرا داد.

نوع ساختمان

حجم منبع به گالن

منازل مسکونی تا پنج نفر

50-75

منازل مسکونی تا ده نفر سکنه

125

مجموع ساختمان‌های آپارتمانی با مخزن مشرتک

50 برای هر واحد آپارتمانی

بیمارستان برای هر تخت

12

مدارس برای هر دانش‌آموز

0.25-0.5

ادارات به ازای هر کارمند

1.25

کارخانجات در صورت داشتن دوش، برای هر کارگر

7.5

 

فرمول محاسباتی: بر پایه مطالب مذکور، می‌توانیم مقدار واقعی مصرف اب گرم و حجم منبع را با استفاده از فرمول‌های زیر تعیین نماییم:

ضریب تقاضا × حداکثر مصرف آب گرم در ساعت = مقدار واقعی مصرف آب گرم در ساعت

ضریب ذخیره منبع × ضریب تقاضا × حداکثر مصرف آب گرم در ساعت = حجم منبع آب گرم

محاسبه بار حرارتی آب گرم مصرفی (Q3):

پس از تعیین مقدار واقعی آب گرم مصرفی که برابر است با حداقل ظرفیت حرارتی آبگرمکن، بار حرارتی آب گرم مصرفی با استفاده از فرمول زیر تعیین می‌شود:

(Q3=V×8,33× (t2-t1

که در این رابطه Q3 بار حرارتی اب گرم مصرفی بر حسب Btu/hr)، V) مقدار واقعی آب گرم مصرفی بر حسب گالن بر ساعت (GPH)، مقدار عددی 8.33 وزن مخصوص آب بر حسب پوند بر گالن، t1 دمای آب شهر ورودی به آبگرمکن بر حسب درجه فارنهایت (معمولا 60) و t2 درجه حرارت آب گرم مصرفی خروجی از آبگرمکن بر حسب درجه فارنهایت است.

نقشه اجرای منبع کویل دار

نقشه اجرای منبع کویل دار

 

موتورخانه

طراحی، اجرا و تعمیر انواع موتورخانه گرمایشی و سرمایشی، سیستم پمپاژ و بوستر پمپ آبرسانی و آش نشانی، تعمیر و ساخت کلکتور آب و گاز، نصب و تعویض دیگ چدنی و فولادی، ساخت انواع منبع دو جداره، منبع کویل دار، منبع انبساط، و لوله کشی سیستم موتورخانه، شوفاژ و کلکتور

شرکت تیلار، ارایه خدمات تاسیسات و تهویه مطبوع

ادامه مطلب
تعمیر و نگهداری موتورخانه
 

خدمات ما

علم مهندسی، زیبایی و تعهد، از جمله ویژگی‌های اعضای شرکت تیلار است که در قسمت‌های مختلف خدمات خود به مشتریان عزیز قابل مشاهده است.

 

قیمت ها

تمامی قیمت‌های خدمات و اجناس شرکت آذر فراز تیلار، با توجه به استانداردهای مهندسی، بهترین مصالح مورد استفاده و همچنین بر مبنای فهرست بهای مصوب خواهد بود.

 

تولیدات تیلار

شرکت تیلار، تولید کننده انواع مخازن موتورخانه، بویلرهای فولادی، کلکتورها، بوستر پمپ‌های آبرسانی و آتش نشانی است. در حال حاضر فروشگاه و کارخانه تیلار در دستور کار است.

 

گارانتی و تضمین

شرکت تیلار، با بیان ضوابط و شرایط به مشتریان عزیز، تضمین و گارانتی خدمات و محصولات خود را اعلام می‌کند و هم به صورت قلبی و هم تعهدی آماده ارایه خدمات پس از فروش است.

 

مطالب اخیر تیلار

شرکت تیلار، مجری موتورخانه، تصفیه خانه، استخر، عایقکاری حرارتی، پایپینگ و لوله کشی و تعمیر و نگهداری موتورخانه و تاسیسات
30
16341
محمدرضا

 

 کلکتور موتورخانه

کلکتور موتورخانه معمولا در قسمت پشت دیگ نصب می‌شود که از اتصال لوله و شیرآلات و اتصالات به یکدیگر تشکیل شده است. کلکتور موتورخانه یکی از اصلی ترین اجزای موتورخانه است زیرا این قسمت تحت تنش حرارتی و خوردگی زیادی است و با توجه به اینکه کنار دیگ نصب می شود باید به ساخت آن توجه

30
9225
محمدرضا

منبع انبساط چیست؟

برای تثبیت فشار سیستم و ایجاد شرایط انبساط حجمی آب در اثر افزایش دما در سیستم‌های بسته، باید از ظرفی به نام منبع انبساط استفاده شود. دو نوع منبع انبساط وجود دارد که به صورت باز یا بسته است.

منبع انبساط باز

این منبع که با هوای آزاد در تماس است در خط مکش پمپ و در بالاترین قسمت

30
101732
محمدرضا

استخر سونا و جکوزی

طراحی استخر

به طور کلی یک استخر مراحل اجرای زیادی دارد. برای اجرای یک استخر باید ابتدا نقشه معماری آن تهیه شود. نقشه معماری با توجه به خواسته کارفرما تهیه می‌شود. در طراحی باید تمام نکاتی ظاهری از قبیل طراحی کاشی ‌کاری، طراحی شکل کلی استخر، طراحی عمق و محوطه سازی استخر و

30
9322
محمدرضا

منبع کویل دار

موتورخانه از اجاز مختلفی تشیل شده است. وظیفه اصلی یک موتورخانه گرمایشی گرمایش ساختمان و یا تامین آب گرم مصرفی ساختمان است. تامین آب گرم مصرفی توسط منابع تولید آب گرم مصرفی انجام می‌گیرد. منابع آب گرم مصرفی ساختمان شامل منبع کویل دار و منبع دوجداره هستند. این منابع در واقع مبدل‌های

مشتریان شرکت تیلار

لوله کشی و تعمیر تاسیسات بانک مرکزی
تعمیر و اجرای سیستم برج خنک کننده و موتورخانه شرکت فورج البرز
تعمیر و اجرای سیستم موتورخانه سرمایشی شرکت قدس نیرو
عایق کاری حرارتی ساختمان بیمارستان ولیعصر و موتورخانه گرمایشی
اجرای انواع تصفیه خانه در سطح پارک های تهران
تعمیر و نگهداری موتورخانه های ادارات مالیات تهران
عایق کاری منابع موتورخانه شرکت ایران روتاتیو
اجرای موتورخانه باشگاه دانشگاه آزاد اقلید فارس

شبکه‌های اجتماعی

 گوگل پلاس   کانال تلگرام شرکت تیلار   فیس بوک

اینتساگرام شرکت تیلار   توییتر   ما را در آپارات دنبال کنید

حساب linked in شرکت

تماس با ما

 • iconتهران، شادآباد، بازار آهن، بلوک1،طبقه2،واحد 45
 • iconاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریدAFTilar[at]outlook.com
 • icon02166314461
 • iconشنبه تا چهارشنبه: 8صبح تا 6 عصر
  پنج شنبه ها: 8 صبح تا 2 عصر
Top